Producten

Ziekenhuizen en Rusthuizen

De cyberverzekering beschermt ziekenhuizen en rusthuizen tegen de gevolgen van cyberrisico’s. Dit is het financieel nadeel dat een verzekeringnemer oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen ingevolge moedwillig handelen, menselijk falen en technisch falen van eigen of externe IT-systemen. Deze verzekering voorziet volgende waarborgen:

 • Verlies en herstel van data;
 • Bedrijfsonderbreking;
 • Administratieve boetes;
 • Privacy aansprakelijkheid;
 • Public relations;
 • Crisismanagement en crisiscommunicatie;
 • Notificatiekosten;
 • Aansprakelijkheid netwerkbeveiliging;
 • Media-aansprakelijkheid;
 • Cyberafpersing;
 • Cyberdiefstal.

Voorbeelden van schade:

 • Een virusaanval besmet bedrijfsinterne systemen en de digitale radiologie;
 • Een cyberaanval richt zich tot de apothekers van wacht waardoor die tijdelijk offline waren;
 • In een ziekenhuis worden patiëntendossiers gehackt.

Zorgvoorzieningen beheren patiëntendossiers, dit zijn gevoelige persoonsgegevens waarvoor een verhoogde veiligheidsverplichting bestaat. Het spreekt voor zich dat we samen met u nagaan of en in welke mate het bestaande veiligheidsniveau gepast is of welke maatregelen in deze context nog moeten worden genomen.

 

Opmerking:

Vanaf 25/05/2018 verzwaren immers de sancties bij niet-naleving van de veiligheidsverplichtingen. Vanaf voormelde datum kan de lokale privacycommissie ook administratieve boetes opleggen indien u een gegevenslek niet meldt of dat vergeet te doen. Deze boetes kunnen 2%-4% van het jaarlijks omzetcijfer bedragen.