Producten

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de bouwstenen en de motor van iedere organisatie.

Verschillende mensen staan wekelijks paraat om te helpen: ouderen gezelschap houden, op reis gaan met zieken en ouderen, op bezoek gaan in het woonzorgcentrum, verzorgen van de bar in de ouderenvoorziening…

Voorzieningen in de zorg- en welzijnssector vallen hiervoor onder het Vlaams decreet voor het vrijwilligerswerk. Voor meer info zie ook: www.vrijwilligerswetgeving.be.

Het spreekt voor zich dat onze verzekeringscontracten volledig voldoen aan de bepalingen van deze wet voor wat betreft de hierin voorziene verplichte waarborgen.

De belangrijkste waarborgen zijn:

  • de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid

Bijvoorbeeld :

    • Een vrijwilliger helpt bij het uitdelen van het eten en morst hete soep op één van de cliënten.
    • Een vrijwilliger helpt bij het schilderen van een muur, maar stoot daarbij met zijn ladder tegen een wagen die dichtbij geparkeerd staat.
  • de ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering komt tussen wanneer de vrijwilliger het slachtoffer wordt van een ongeval en daardoor een lichamelijk letsel oploopt. Denkt u maar aan een vrijwilliger die meehelpt om een dakgoot uit te kuisen maar van de ladder valt. De lichamelijke letselschade (medische kosten, vergoeding voor blijvende invaliditeit en bij overlijden) wordt vergoed volgens de wettelijke bepalingen. Het voordeel van deze dekking is dat er tussenkomst is voor ongevallen, ongeacht of er een aansprakelijke is of niet.