Producten

Uw Mensen

De medewerkers van uw voorziening moeten op elk moment optimaal verzekerd zijn.

Arbeidsongevallen

arbeidsongeval

Als werkgever bent u verplicht een polis arbeidsongevallen af te sluiten. In deze polis worden de bedienden en arbeiders van uw voorziening verzekerd.

De arbeidsongevallenpolis voorziet een schadevergoeding voor ongevallen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en op weg naar en van het werk.

Reisverzekering

reisverzekering

Waarom een reisverzekering ?

Er zijn ongelukkige situaties waarbij iedereen de hulp van een gespecialiseerde bijstandsverlener zal appreciëren...

  • Een ongeval of een onverwachte ziekte van één van uw cliënten in het buitenland waardoor medische zorgen nodig zijn of er misschien moet gerepatrieerd worden...

Hospitalisatie

hospitalisatie

België is enerzijds koploper als het om medische innovatie gaat. Anderzijds bent u, als werkgever in de zorgsector, eerstelijnsgetuige wanneer het over de besparingsmaatregelen gaat in de budgetten voor de gezondheidszorg. Door deze evoluties wordt het belang van een degelijke hospitalisatieverzekering steeds groter voor u en uw medewerkers.

Employee Benefits

employee benefits

De "War for Talent" is ook in de zorgsector geen onbekend begrip. Met de groepsverzekering biedt u uw medewerkers een bijzonder gewaardeerd extralegaal voordeel aan onder de vorm van een aanvullend pensioen. Daarnaast bieden de aanvullende waarborgen ook bescherming in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Vrijwilligers

vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de bouwstenen en de motor van iedere organisatie.
Verschillende mensen staan wekelijks paraat om te helpen: ouderen gezelschap houden, op reis gaan met zieken en ouderen, op bezoek gaan in het woonzorgcentrum, verzorgen van de bar in de ouderenvoorziening...