Producten

Op de Baan

Voor de exploitatie van uw voorziening wordt gebruik gemaakt van meerdere voertuigen. Heeft u deze voertuigen zelf aangekocht, dan bent u als eigenaar wettelijk verplicht hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven.

Voor het uitvoeren van opdrachten binnen uw voorziening wordt er echter ook beroep gedaan op vb. personeelsleden die daarvoor hun eigen voertuig gebruiken. In dat geval kunnen wij u een dekking "omnium opdrachten" aanbevelen. In dat laatste geval dient de eigenaar van het voertuig nog steeds zelf een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven, maar kan de verzekering" omnium opdrachten" tussenkomst verlenen wanneer het eigen voertuig van bv uw personeel schade oploopt tijdens het uitvoeren van een opdracht.

Voertuig

voertuig

Koopt u als zorginstelling zelf een gemotoriseerd voertuig aan, dan bent u wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten wanneer u zich met dit voertuig op de openbare weg begeeft.
Het kan gaan over een personenwagen, een minibus, een ambulance, maar ook bv. een gemotoriseerde rolstoel die meer dan 18 km per uur rijdt...

Omnium Opdrachten

omnium opdrachten

In bepaalde situaties vraagt u aan uw personeel een opdracht uit te voeren met hun eigen voertuig. Denkt u maar aan het volgende:

  • U vraagt een verpleegkundige een bijkomende scholing te volgen.
  • Uw jurist woont een vergadering bij op verplaatsing...