Producten

Omnium Opdrachten

In bepaalde situaties vraagt u aan uw personeel een opdracht uit te voeren met hun eigen voertuig. Denkt u maar aan het volgende:

 • U vraagt een verpleegkundige een bijkomende scholing te volgen.
 • Uw jurist woont een vergadering bij op verplaatsing.
 • Een brief moet nog snel op de post en u vraagt aan het secretariaat om met de eigen wagen naar de post te rijden. 

Wat nu als dit personeelslid tijdens deze opdracht een ongeval heeft met schade aan haar/zijn voertuig als gevolg?

In deze situaties biedt de verzekering "omnium opdracht" een uitkomst.

Zij vergoedt de materiële schade aan de voertuigen van uw personeelsleden wanneer ze in uw opdracht rijden. 

Wat dekt deze verzekering?

De verzekering “omnium opdrachten” verzekert de eigen wagen van een personeelslid waarmee hij/zij in opdracht rijdt. Zoals in een volledige omniumverzekering zijn volgende waarborgen voorzien:

 • Schade aan het voertuig;
 • Brand;
 • Glasbreuk;
 • Diefstal;
 • Natuurkrachten en botsing met dieren.

De verzekering komt niet enkel tussen voor personeelsleden. Automatisch is er ook dekking voorzien voor vrijwilligers, leden van de raad van bestuur, enz.

IC Verzekeringen houdt rekening met uw specifieke noden en activiteiten.

Onder andere volgende activiteiten kunnen beschouwd worden als verzekerde verplaatsingen in opdracht :

 • Verplaatsingen van een personeelslid na de uren of tijdens het verlof om aan een werkvergadering deel te nemen die door de zorginstelling georganiseerd of toegelaten werd;
 • Bijwonen van vervolmakings- of bijscholingscursussen, enz.;
 • Verplaatsingen uitgevoerd door leden van het uitvoerende personeel voor rekening van de instelling;
 • Uitvoeren van beroepstaken tijdens het verlof;
 • Verplaatsingen in het kader van een wachtdienst.

De persoonlijke voertuigen zijn aldus verzekerd tot 35.000 euro exclusief BTW.

Wie sluit de verzekering?

De werkgever sluit deze verzekering af en betaalt dus ook de premie.

Premies

IC Verzekeringen wil het u administratief zo eenvoudig mogelijk maken:

 • Wij werken daarom  niet op basis van nummerplaten; u weet immers niet op voorhand aan wie u de opdracht zal geven.
 • Er wordt een schatting gemaakt van het aantal kilometers dat in opdracht gereden wordt ( voorgaande jaren zullen als basis dienen).
 • Op het einde van het verzekeringsjaar zal u de vraag gesteld worden om het effectief aantal gereden kilometers door te geven. Op basis hiervan volgt dan een afrekening aan een vooraf bepaald tarief per kilometer.

Vrijstelling

Voor de waarborgen brand, diefstal, natuurkrachten of botsing met dieren is er geen vrijstelling van toepassing.

Heeft u een glasbreuk dan betaalt u evenmin een vrijstelling wanneer de vervanging of herstelling gebeurt bij Carglass.

Heeft het betrokken voertuig eigen schade, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 1. De wagen wordt hersteld bij een erkend hersteller: er geldt geen vrijstelling, alles wordt terugbetaald;
 2. De wagen wordt niet hersteld bij een erkend hersteller: er wordt in dit geval een vrijstelling van 250 euro toegepast;
 3. Tot slot zijn er enkele situaties waarbij de vrijstelling op 500 euro wordt gebracht.

Het betreft:

  • Een ongeval zonder betrokken derde partij;
  • Een bestuurder die voor de 2de maal binnen hetzelfde jaar een ongeval heeft;
  • Een bestuurder van minder dan 23 jaar;
  • Een bestuurder die rijdt met een voertuig van minder dan 2 jaar oud zonder eigen omniumverzekering.

Extra’s:

IC Verzekeringen zorgt ervoor dat in de polis niet alleen personenwagens maar automatisch ook bestelwagens, aanhangwagens en motorfietsen verzekerd zijn.

U kan, tegen betaling van een meerprijs, ook het fietsenpark laten verzekeren.

Bij een auto-ongeval tijdens een dienstopdracht kan u schade toebrengen aan derden. Zo kan uw bonus/malus stijgen. IC verzekeringen voorziet een extra terugbetaling van 80 euro voor deze premiestijging.