Producten

Cyberbescherming

Uw voorziening kan getroffen worden door een schending van vertrouwelijke informatie over werknemers, klanten en patiënten die voortkomt uit het verlies van computergegevens, schending van netwerkveiligheid en menselijke fouten. 

 

Ziekenhuizen en Rusthuizen

cyberbescherming

De cyberverzekering beschermt ziekenhuizen en rusthuizen tegen de gevolgen van cyberrisico’s. Dit is het financieel nadeel dat een verzekeringnemer oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen ingevolge moedwillig handelen, menselijk falen en technisch falen van eigen of externe IT-systemen. Deze verzekering voorziet volgende waarborgen...