Producten

Brandverzekering: gebouw en inhoud

De brandverzekering dekt de gebouwen en de inhoud in nieuwwaarde wanneer zich een verzekerd gevaar voordoet en voorziet een vergoeding op basis van de toestand net voor de schade.

Basiswaarborgen:

 • Brand, bliksem, ontploffing, implosie, neerstorten van lucht- en ruimtevaartuigen;
 • Rook en roet;
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk;
 • Waterschade;
 • Inwerking van de elektriciteit;
 • Aanraking door voertuigen;
 • Glasbreuk;
 • Vandalisme, arbeidsconflicten en aanslagen;
 • Onroerende schade door diefstal of poging daartoe;
 • Natuurrampen;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw.

Voorbeelden van schade:

 • Een overstroming zet de kelders en het gelijkvloers onder water.
 • Tengevolge van een kortsluiting zijn de alarmsystemen uitgevallen.
 • Een waterschade vernietigt de aanwezige medicatie.

Aandachtspunten:

 • Inhoud van bewoners of patiënten;
 • Evacuatiekosten;
 • Schade aan etenswaren en medicatie door temperatuurswijzigingen;
 • Afstand van verhaal ten voordele van geneesheren, gasten en bezoekers en verplegend personeel;
 • Vergoeding in restauratiewaarde voor die gebouwen of delen ervan die als monument geklasseerd zijn.