Producten

BA Uitbating

De BA Uitbating is van cruciaal belang wanneer er in het ziekenhuis/rusthuis iets misloopt.

Volgende scenario’s zullen u niet volledig vreemd zijn:

  • Een patiënt struikelt over losliggende tegels op het terras van de voorziening. Hij kwetst zijn rechtervoet. Er zijn medische kosten.
  • Een verpleegkundige dient foutieve medicatie toe, de patiënt wordt overgebracht naar het ziekenhuis en daar behandeld.
  • Bij het rechtstaan valt de bewoner uit zijn rolstoel. De begeleider vergat de rolstoel te fixeren. De bewoner beschadigt hierbij zijn bril en loopt enkele verwondingen op. De schade aan de bril dient hersteld te worden en er zijn medische kosten.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid vergoedt de schade die derden oplopen naar aanleiding van de activiteit van de voorziening. Patiënten, bewoners en cliënten worden eveneens beschouwd als derden. Het gaat meer bepaald om lichamelijke en materiële schade, alsook immateriële gevolgschade.

De verzekering komt tussen voor het brede spectrum van activiteiten dat georganiseerd wordt door de voorziening. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verlenen van verzorging in en buiten de voorziening, het organiseren van allerhande activiteiten en uitstappen,  verschaffen van maaltijden, vervoeren van cliënten…

De waarborgen toevertrouwd voorwerp, BA bewaarneming, persoonlijke BA van de patiënten/bewoners/cliënten worden eveneens voorzien.

Naast het aansprakelijkheidsluik zit er ook een ongevallenverzekering voor cliënten/bewoners  in deze polis vervat. Een ongevallenverzekering komt tussen wanneer de verzekerde persoon het slachtoffer wordt van een ongeval en daardoor een lichamelijk letsel oploopt. Denkt u maar aan een cliënt die struikelt over een mat.  De lichamelijke letselschade (medische kosten, vergoeding voor blijvende invaliditeit en bij overlijden) wordt vergoed volgens de modaliteiten voorzien in de polis. Het voordeel van deze waarborg is dat er tussenkomst is voor ongevallen, ongeacht of er een aansprakelijke is of niet. Op deze manier slagen wij er in om heel wat van de aangiftes onmiddellijk af te handelen.