Producten

BA Bestuurders

De bestuurders, zaakvoerders of mandatarissen van een vennootschap of vereniging kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden voor fouten die zij ten gevolge de uitoefening van hun bestuurdersmandaat hebben gemaakt. Deze fouten situeren zich voornamelijk in het financieel en administratief beheer van de vennootschap of de vereniging.


De bestuurder kan in die hoedanigheid aangesproken worden door een derde of door de eigen vennootschap of vereniging voor zover de betreffende fout schade veroorzaakt heeft. Niet enkel de financiële gevolgen, maar ook de verdedigingskosten kunnen zo door de verzekeraar ten laste genomen worden.

Wat kan er zich voordoen?

  • De Raad van Bestuur oefent onvoldoende toezicht op de prestaties verricht door de accountant van de vennootschap of vereniging.  Deze laatste werkt niet precies genoeg en de vernootschap of vereniging komt daardoor in financiële moeilijkheden.
  • Eén van de gebouwen van de instelling is verouderd en er wordt besloten tot het optrekken van een nieuw gebouw.  Er zijn echter onvoldoende financiële middelen waardoor de voorziening de aannemer niet kan vergoeden. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade en spreekt de voorzitter en de andere bestuursleden in hun privé vermogen aan.

Dergelijke zaken vallen niet onder de waarborg van de gewone polis BA-uitbating!

Door wetswijzigingen en ook ingevolge het gewijzigd economisch klimaat, lopen bestuurders, zaakvoerders en mandatarissen alsmaar meer het gevaar deze kosten te moeten dragen met hun persoonlijk vermogen.

De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid lost dit probleem op.