Producten

Aansprakelijkheid

Als voorziening bent u blootgesteld aan heel wat aansprakelijkheidsrisico’s. Bescherm uw VZW en alle personen die betrokken zijn bij de door u georganiseerde activiteiten tegen schadeclaims van derden.

 

BA Uitbating

ba uitbating

De BA Uitbating is van cruciaal belang wanneer er in het ziekenhuis/rusthuis iets misloopt.

Volgende scenario’s zullen u niet volledig vreemd zijn:

  • Een patiënt struikelt over losliggende tegels op het terras van de voorziening. Hij kwetst zijn rechtervoet. Er zijn medische kosten.
  • ...

Objectieve Aansprakelijkheid

objectieve aansprakelijkheid

Deze “verplichte” verzekering werd van kracht vanaf 1 maart 1992. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een derde schade lijdt ten gevolge van brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, hij de uitbater van deze inrichting steeds aansprakelijk kan stellen voor zijn geleden schade zonder dat hij in hoofde van deze uitbater een fout dient te bewijzen.

BA Bestuurders

ba bestuurders

De bestuurders, zaakvoerders of mandatarissen van een vennootschap of vereniging kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden voor fouten die zij ten gevolge de uitoefening van hun bestuurdersmandaat hebben gemaakt. Deze fouten situeren zich voornamelijk in het financieel en administratief beheer van de vennootschap of de vereniging.