Zorg en Welzijn

DIENSTEN

Makelaar 24/7

IC Verzekeringen is uw verzekeringspartner en makelaar 24/7. Wij kennen u en bewaken uw risico's.

Consultancy

U kan beroep doen op IC Verzekeringen voor al uw consultancy opdrachten rond verzekeringen.

Rent a broker

Dankzij onze rent a broker service kan u op ons beroep doen voor tijdelijke opdrachten waarbij u graag begeleiding krijgt van een professionele verzekeringspecialist.

Producten

Patrimonium

 

Het patrimonium van uw zorginstelling kan schade oplopen, zowel door oorzaken eigen aan de exploitatie als door oorzaken die van buitenaf komen.

Aansprakelijkheid

Als voorziening bent u blootgesteld aan heel wat aansprakelijkheidsrisico’s. Bescherm uw VZW en alle personen die betrokken zijn bij de door u georganiseerde activiteiten tegen schadeclaims van derden.

 

Uw Mensen

De medewerkers van uw voorziening moeten op elk moment optimaal verzekerd zijn.

Op de Baan

Voor de exploitatie van uw voorziening wordt gebruik gemaakt van meerdere voertuigen. Heeft u deze voertuigen zelf aangekocht, dan bent u als eigenaar wettelijk verplicht hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven.

Cyberbescherming

Uw voorziening kan getroffen worden door een schending van vertrouwelijke informatie over werknemers, klanten en patiënten die voortkomt uit het verlies van computergegevens, schending van netwerkveiligheid en menselijke fouten. 

 

ARTIKELS

Verenigingswerk

06.09.2018

De Kamer keurde op 5 juli 2018 het wetsontwerp goed betreffende de economische

Reparatie KB

01.07.2018

Op 18 april 2018 is het KB tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het v

De keerzijde van de digitale medaillle

30.01.2018

Zijn zorginstellingen voldoende verzekerd tegen de  cybergevaren van de  21ste eeuw?