Producten

Op de Baan

Voor de exploitatie van uw organisatie wordt er gebruik gemaakt van diverse voertuigen. 

Heeft u deze zelf aangekocht, dan bent u als eigenaar wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven. 

Gebruiken uw medewerkers hun eigen voertuig voor het uitvoeren van opdrachten binnen uw organisatie dan kunnen wij u een waarborg "omnium opdrachten" aanbevelen. In dat laatste geval dient de eigenaar van het voertuig nog steeds zelf een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven, maar kan de verzekering" omnium opdrachten" tussenkomst verlenen wanneer het eigen voertuig van bv uw personeelslid schade oploopt tijdens het uitvoeren van een opdracht.

Voertuig

voertuig

Koopt u als voorziening zelf een gemotoriseerd voertuig aan, dan bent u wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten wanneer dit voertuig zich op de openbare weg begeeft.

De aansprakelijkheidsverzekering is hoofdzakelijk wettelijk geregeld en komt tussen voor de schade die toegebracht wordt aan derden. Zowel de materiële als de lichamelijke letselschade aan derden wordt aldus gewaarborgd.

Omnium Opdrachten

omnium opdrachten

In bepaalde situaties vraagt u aan uw personeel hun eigen voertuig te gebruiken om een opdracht uit te voeren. Denkt u maar aan het volgende:

  • U vraagt aan een mederwerker om een collega, die zich onwel voelt, naar de dokter te voeren.
  • Een brief moet nog snel op de post en u vraagt aan het secretariaat om nog snel met de eigen wagen naar de post te rijden.