Producten

Omnium Opdrachten

In bepaalde situaties vraagt u aan uw personeel hun eigen voertuig te gebruiken om een opdracht uit te voeren. Denkt u maar aan het volgende:

 • U vraagt aan een mederwerker om een collega, die zich onwel voelt, naar de dokter te voeren.
 • Een brief moet nog snel op de post en u vraagt aan het secretariaat om nog snel met de eigen wagen naar de post te rijden.

Wat dekt deze verzekering?

De verzekering “omnium opdrachten” verzekert de eigen wagen van een personeelslid waarmee hij/zij in opdracht rijdt. Ze geeft daarbij dekking zoals een volledige omniumverzekering waarin onder andere zijn gedekt:

 • Schade aan het voertuig;
 • Brand;
 • Glasbreuk;
 • Diefstal;
 • Natuurkrachten en botsing met dieren.

De verzekering zal niet enkel tussenkomen voor personeelsleden. Zo zal er ook automatisch dekking zijn voor vrijwilligers, leden van de raad van bestuur, enz.

IC Verzekeringen houdt rekening met uw specifieke noden en activiteiten.

Volgende activiteiten kunnen als dusdanig beschouwd worden als verzekerde verplaatsingen in opdracht :

 • Verplaatsingen van een personeelslid na de uren of tijdens het verlof om aan een werkvergadering deel te nemen die door uw organisatie georganiseerd of toegelaten werd.
 • Bijwonen van vervolmakings- of bijscholingscursussen, enz.
 • Verplaatsingen uitgevoerd door leden van het uitvoerende personeel voor rekening van uw organisatie.
 • Uitvoeren van beroepstaken tijdens het verlof.

Eigen wagens zijn aldus verzekerd tot 35.000 euro exclusief BTW.

Wie sluit de verzekering?

De werkgever sluit deze verzekering af en betaalt dus ook de premie.

Premies

IC Verzekeringen wil het u administratief zo eenvoudig mogelijk maken:

 • Wij werken  niet op basis van nummerplaten; u weet immers niet op voorhand aan wie u de opdracht zal geven.
 • Er wordt een schatting gemaakt van het aantal kilometers dat gereden wordt in opdracht ( voorgaande jaren zullen als basis dienen).
 • Op het einde van het verzekeringsjaar zal u de vraag gesteld worden om het effectief aantal gereden kilometers door te geven. Op basis hiervan volgt dan een afrekening aan een vooraf bepaald tarief per kilometer.

Vrijstelling

Voor de waarborgen brand, diefstal, natuurkrachten of botsing met dieren is er geen vrijstelling van toepassing.

Heeft u een glasbreuk dan betaalt u evenmin een vrijstelling wanneer de vervanging of herstelling gebeurt bij Carglass.

Heeft het betrokken voertuig eigen schade, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 1. De wagen wordt hersteld bij een erkend hersteller: er geldt geen vrijstelling, alles wordt terugbetaald.
 2. De wagen wordt niet hersteld bij een erkend hersteller: er wordt in dit geval een vrijstelling van 250 euro toegepast.
 3. Tot slot zijn er enkele situaties waarbij de vrijstelling op 500 euro wordt gebracht.

           Het betreft:

  • Een ongeval zonder betrokken derde partij.

  • Een bestuurder die voor de 2de keer binnen hetzelfde jaar een ongeval heeft.

  • Een bestuurder van minder dan 23 jaar.

  • Een bestuurder die rijdt met een voertuig van minder dan 2 jaren oud zonder eigen omniumverzekering.

Extra’s:

IC Verzekeringen zorgt er voor dat in de polis niet alleen personenwagens, maar automatisch ook bestelwagens, aanhangwagens en motorfietsen verzekerd zijn.

U kan, tegen betaling van een meerprijs, ook het fietsenpark laten verzekeren.

Bij een auto-ongeval tijdens een dienstopdracht kan u schade toebrengen aan derden. Zo kan uw bonus/malus stijgen. IC verzekeringen voorziet een extra terugbetaling van 80 euro voor deze premiestijging.