Producten

Machinebreuk: bescherm uw toestellen

In elke voorziening zijn er toestellen die kunnen beschadigd worden door andere gevaren dan dewelke gedekt door de brandverzekering. Deze verzekering is dan ook complementair met de brandverzekering.

Produktie- en verpakkingsmachines, houtzaagmachines, koelinstallaties, … kunnen ondermeer beschadigd worden door:

  • Vallen;
  • Stoten;
  • Botsen;
  • Indringen van een vreemd voorwerp;
  • Onhandigheid, onervarenheid en nalatigheid van het personeel;
  • Incidenten eigen aan de werking van de machines (vastlopen, warmlopen);
  • Falen van een aangekoppelde machine of een beveiligings- of regeltoestel.

Bij schade zal u mogelijks ook beroep moeten doen op technici uit het buitenland. Desgevallend betaalt u overuren of bijkomende kosten voor het versneld transport voor de levering van nieuwe stukken. Dergelijke zaken kunnen eveneens worden verzekerd onder de polis machinebreuk.

Voorbeelden van schade:

  • Een gebrek aan smeermiddel zorgt ervoor dat er een abnormale wrijving ontstaat waardoor er oververhitting ontstaat en de machine vastloopt.
  • Een technieker, belast met het onderhoud van een machine, laat gereedschap in de machine vallen waardoor deze belangrijke schade oploopt.