Producten

Employee Benefits

U heeft bijzonder toegewijde werknemers en zoekt een interessante manier om hun verloningspakket aan te vullen?

Een groepsverzekering behoort misschien wel tot de mogelijkheden. Hiermee kan u een bijzonder gewaardeerd extralegaal voordeel bieden aan uw medewerkers in de vorm van een aanvullend pensioen. Daarnaast bieden de aanvullende waarborgen ook bescherming in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden.

De voordelen voor uw organisatie

 • Een grote troef bij de motivatie van uw loontrekkend personeel:
  • Ervaren en gemotiveerd personeel is van het grootste belang voor het goed functioneren van uw organisatie.
  • Werknemers zijn er zich steeds meer van bewust dat het bedrag van hun wettelijk pensioen ontoereikend zal zijn om hun levensstandaard te behouden. De noodzaak van een aanvullend pensioen wordt steeds duidelijker.
  • Uw medewerkers ontvangen een marktconform salarispakket met een extra pensioenkapitaal samen met bijzonder interessante aanvullende waarborgen.
 • Fiscale optimalisatie: loonsverhoging tegenover groepsverzekering
  U beslist om uw medewerker een loonsverhoging toe te kennen van € 100,00  bruto per maand, wat u als werkgever € 135,00  kost.
  Als u deze € 100,00  via het loon uitkeert, ontvangt uw werknemer netto zo'n € 43,72. Indien u die zelfde € 135,00  stort in een groepsverzekering, betekent dit een netto-storting in de groep van € 119,19 ofwel ruim 88% van de kostprijs. In de veronderstelling dat deze groepsverzekering 30 jaar ongewijzigd kan lopen, heeft uw werknemer op het einde van de rit zo'n € 64.550,30  bij elkaar gespaard, na afhouding van alle eindbelastingen en bijdragen.
  Om hetzelfde netto eindkapitaal te bekomen via de loonsverhoging van € 100,00, zou uw werknemer de verhoging moeten beleggen aan een netto jaarlijkse rentevoet van 8,30%!
 • Een groepsverzekering op maat van uw organisatie
  Niet alle medewerkers hebben dezelfde verantwoordelijkheid binnen uw organisatie. U kan verschillende categorieën werknemers bepalen en uw budget per categorie afstemmen. U houdt uw budget zelf onder controle en u bepaalt als werkgever exact wie wat krijgt.

De voordelen voor uw werknemers

 • De zekerheid van een aanvullend pensioen dankzij uw storting.
 • Mogelijkheid om als werknemer zelf stortingen te verrichten in de groepsverzekering met fiscale optimalisatie.
 • Groepsverzekering is een performant middel waarbij de gestorte premies aan bijzonder gunstige voorwaarden belegd worden.
 • Aanvullende waarborgen die de werknemer (en hun naasten) beschermen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden.
 • De mogelijkheid voor de werknemer om de waarborgen in zijn plan af te stemmen in functie van de persoonlijke prioriteiten en de familiale situatie.

IC Verzekeringen begeleidt u graag en met de nodige zorg voor de samenstelling en het beheer van een aangepast plan voor uw organisatie.