Producten

Cyberbescherming

Uw voorziening kan getroffen worden door een schending van vertrouwelijke informatie over werknemers, klanten en leveranciers die voortkomt uit het verlies van computergegevens, schending van netwerkveiligheid en menselijke fouten. 

Voor de organisatie

cyberbescherming

De cyberverzekering beschermt organisaties tegen de gevolgen van cyberrisico's: dit is het financieel nadeel dat een verzekerde oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen ingevolge moedwillig handelen, menselijke falen en technisch falen van eigen of externe IT-systemen. Deze verzekering voorziet volgende waarborgen...