Producten

BA Bestuurders

De bestuurders van een voorziening kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden voor fouten die zij ten gevolge de uitoefening van hun bestuurdersmandaat hebben gemaakt. Deze fouten situeren zich voornamelijk in het financieel en administratief beheer van de voorziening.

De bestuurder kan in die hoedanigheid aangesproken worden door een derde of door de eigen instelling voor zover de betreffende fout schade veroorzaakt heeft. Niet enkel de financiële gevolgen, maar ook de verdedigingskosten kunnen zo door de verzekeraar ten laste genomen worden.

Wat kan er zich voordoen?

  • Het kringloopcentrum moet dringend vernieuwd worden. Aan een lokale aannemer wordt de opdracht gegeven voor een ingrijpende verbouwing. De kosten lopen hoog op. Er is echter onvoldoende geld in kas, waardoor de voorziening het contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade en spreekt hiervoor de voorzitter en de andere bestuursleden in hun privé vermogen aan;
  • De Raad van Bestuur oefent onvoldoende toezicht op de prestaties verricht door de accountant van de voorziening. Deze laatste werkt niet precies genoeg en de voorziening komt daardoor in financiële moeilijkheden.

Dergelijke zaken vallen niet onder de gewone polis BA-uitbating!

Door wetswijzigingen en ook ingevolge het gewijzigd economisch klimaat, lopen bestuurders, alsmaar meer het gevaar deze kosten te moeten dragen met hun persoonlijk vermogen.

De verzekering bestuurdersaansprakelijkheid lost dit probleem op.