Sociale Economie

DIENSTEN

Makelaar 24/7

IC Verzekeringen is uw verzekeringspartner en makelaar 24/7. Wij kennen u en bewaken uw risico's.

Consultancy

U kan beroep doen op IC Verzekeringen voor al uw consultancy opdrachten rond verzekeringen.

Rent a Broker

 

U kan op ons beroep doen voor tijdelijke opdrachten waarbij u graag begeleiding krijgt van een professionele verzekeringspecialist.

Producten

Patrimonium

Het patrimonium van uw voorziening kan schade oplopen, zowel door oorzaken eigen aan de exploitatie als door oorzaken die van buitenaf komen. Deze materiële schades kunnen ook een impact hebben op het inkomen van uw voorziening.

Aansprakelijkheid

Als organisatie bent u blootgesteld aan heel wat aansprakelijkheidsrisico’s. Bescherm uw organisatie en alle personen die betrokken zijn bij de door u geleverde prestaties tegen schadeclaims van derden.

Uw Mensen

Uw medewerkers en uw vrijwilligers verdienen de meest optimale bescherming. 

Op de Baan

Voor de exploitatie van uw organisatie wordt er gebruik gemaakt van diverse voertuigen. 

Heeft u deze zelf aangekocht, dan bent u als eigenaar wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven. 

Cyberbescherming

Uw voorziening kan getroffen worden door een schending van vertrouwelijke informatie over werknemers, klanten en leveranciers die voortkomt uit het verlies van computergegevens, schending van netwerkveiligheid en menselijke fouten. 

Levensverzekeringen

De mogelijkheden van levensverzekeringen zijn oneindig. U staat er ongetwijfeld niet bij stil maar iedere volwassene wordt op een bepaald moment in z'n leven geconfronteerd met een levensverzekering.

ARTIKELS

Reparatie KB

01.07.2018

Op 18 april 2018 is het KB tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het v

De verplichtingen aangaande E-procurement

05.01.2018

Ingevolge een gewestelijke omzendbrief zijn vanaf 1 december 2017 de Brusselse overheidsdiensten en de autonome bestuursinstellingen verplicht om...

Belangrijke nieuwigheden in het gebruik van percelen

20.11.2017

De nieuwe wet overheidsopdrachten 2016 beoogt de verdere toegang van KMO's tot de overheidsopdrachtenmarkt te bevorderen.