Producten

Op de Baan

Binnen uw instelling wordt er gebruik gemaakt van diverse voertuigen. Heeft u deze voertuigen zelf aangekocht, dan bent u als eigenaar wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven.

Iniden personeelsleden of vrijwilligers gebruik maken van hun eigen voertuig voor het uitvoeren van een opdracht ten voordele van uw organisatie, dan kunnen wij u een waarborg "omnium opdrachten" aanbevelen. In dat laatste geval dient de eigenaar van het voertuig nog steeds zelf een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven, maar kan de verzekering" omnium opdrachten" tussenkomst verlenen wanneer het eigen voertuig schade oploopt tijdens het uitvoeren van een opdracht.

Voertuig

voertuig

Koopt u zelf een gemotoriseerd voertuig aan, dan bent u wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten wanneer u zich met dit voertuig op de openbare weg begeeft.

De aansprakelijkheidsverzekering is hoofdzakelijk wettelijk geregeld en komt tussen voor de schade die toegebracht wordt aan derden. Zowel de materiële als de lichamelijke letselschade aan derden wordt aldus gewaarborgd.

Omnium Opdrachten

omnium opdrachten

De verzekering “omnium opdrachten” verzekert de eigen wagen van een personeelslid, vrijwilliger... waarmee hij/zij in opdracht rijdt. Ze geeft daarbij dekking zoals een volledige omniumverzekering waarin onder andere gewaarborgd zijn:

  • Schade aan het voertuig;
  • Brand;
  • ...