Producten

Omnium Opdrachten

De verzekering “omnium opdrachten” verzekert de eigen wagen van een personeelslid, vrijwilliger... waarmee hij/zij in opdracht rijdt. Ze geeft daarbij dekking zoals een volledige omniumverzekering waarin onder andere gewaarborgd zijn:

 • Schade aan het voertuig;
 • Brand;
 • Glasbreuk;
 • Diefstal;
 • Natuurkrachten en botsing met dieren.

De verzekering zal niet enkel tussenkomen voor personeelsleden. Zo zal er ook automatisch dekking zijn voor vrijwilligers, leden van de raad van bestuur, enz.

IC Verzekeringen houdt rekening met uw specifieke noden en activiteiten.

Volgende activiteiten kunnen als dusdanig beschouwd worden als verzekerde verplaatsingen in opdracht :

 • verplaatsingen van een personeelslid na de uren of tijdens het verlof om aan een werkvergadering deel te nemen die door de opdrachtgever georganiseerd of toegelaten werd;
 • een vrijwilliger werkt voor verschillende kerkfabrieken en voert op vraag van één van hen een opdracht uit enz.

Eigen wagens zijn aldus verzekerd tot 35.000 euro exclusief BTW.

Wie sluit de verzekering?

De werkgever sluit deze verzekering af en betaalt dus ook de premie.

Premies

IC Verzekeringen wil het u administratief zo eenvoudig mogelijk maken:

 • Wij werken bewust niet met een voorschotpremie waarbij er dan een afrekening volgt op basis van het aantal gereden kilometers.
 • Wij werken ook niet op basis van nummerplaten; u weet immers niet op voorhand aan wie u de opdracht zal geven.

Bij ons weet u dus direct bij onderschrijving wie verzekerd is, welke bedragen er verzekerd zijn en welke definitieve premie u zal betalen.

Vrijstelling

Voor de waarborgen brand, diefstal, natuurkrachten of botsing met dieren is er geen vrijstelling van toepassing.

Heeft u een glasbreuk dan betaalt u evenmin een vrijstelling wanneer de vervanging of herstelling gebeurt bij Carglass.

Heeft het betrokken voertuig eigen schade, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 1. De wagen wordt hersteld bij een erkend hersteller: er geldt geen vrijstelling, alles wordt terugbetaald;
 2. De wagen wordt niet hersteld bij een erkend hersteller: er wordt in dit geval een vrijstelling van 250 euro toegepast;
 3. Tot slot zijn er enkele situaties waarbij de vrijstelling op 500 euro wordt gebracht.

Het betreft:

  • Een ongeval zonder betrokken derde partij;

  • Een bestuurder die voor de 2de keer binnen hetzelfde jaar een ongeval heeft;

  • Een bestuurder van minder dan 23 jaar;

  • Een bestuurder die rijdt met een voertuig van minder dan 2 jaren oud zonder eigen omniumverzekering.

Extra’s:

 • IC Verzekeringen zorgt ervoor dat in de polis niet alleen voertuigen, maar automatisch ook bestelwagens, aanhangwagens en motorfietsen verzekerd zijn.
 • U kan, tegen betaling van een meerprijs, ook het fietsenpark laten verzekeren.
 • Bij een auto-ongeval tijdens een dienstopdracht kan u schade toebrengen aan derden. Zo kan uw bonus/malus stijgen. IC verzekeringen voorziet een extra terugbetaling van 80 euro voor deze premiestijging.