Producten

Brandverzekering: gebouw en inhoud

De brandverzekering verzekert de gebouwen en hun inhoud in nieuwwaarde tegen een aantal gevaren en voorziet een vergoeding op basis van de toestand net voor de schade.

Basiswaarborgen:

 • Brand, bliksem, ontploffing, implosie, neerstorten van lucht- en ruimtevaartuigen;
 • Rook en roet;
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk;
 • Waterschade;
 • Inwerking van de elektriciteit;
 • Aanraking;
 • Glasbreuk;
 • Vandalisme, arbeidsconflicten en aanslagen;
 • Onroerende schade door diefstal of poging daartoe;
 • Natuurrampen;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw.

Voorbeelden van schade:

 • Een overstroming zet de kelders en het gelijkvloers onder water.
 • Een kortsluiting zorgt ervoor dat bepaalde alarmsystemen niet meer werken.
 • Een storm beschadigt het dak, het binnendringende water beschadigt andere delen van het gebouw en de inhoud.

Aandachtspunten:

 • Afstand van verhaal ten voordele van gasten en bezoekers, gebruikers van de gebouwen;
 • Vergoeding in restauratiewaarde voor die gebouwen of delen ervan die als monument geklasseerd zijn;
 • Mogelijke herbestemming van de gebouwen;
 • Leegstand van de gebouwen;
 • Onderscheid tussen “klassieke” inboedel en kunstvoorwerpen.