Producten

BA Uitbating

De BA Uitbating is van cruciaal belang wanneer er in uw kerk, parochie, congregatie iets misloopt.

Volgende scenario’s zullen u niet volledig vreemd zijn:

  • Een kerkbezoeker bezeert zijn voet omdat er een tegel van de kerkvloer los ligt.
  • Tijdens de organisatie van een retraite morst één van uw medewerkers hete soep op een deelnemer tijdens het geserveerde middagmaal.

De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid vergoedt de schade die derden oplopen.  Het gaat meer bepaald om lichamelijke en materiële schade, alsook immateriële gevolgschade.

De verzekering komt tussen voor alle activiteiten van uw instelling, zowel diegene die door u daadwerkelijk door u georganiseerd worden als het ter beschikking stellen van u infrastructuur aan derden.

Naast het aansprakelijkheidsluik zit er ook een ongevallenverzekering in deze polis vervat. Een ongevallenverzekering komt tussen wanneer de verzekerde persoon het slachtoffer wordt van een ongeval en daardoor een lichamelijk letsel oploopt. Denkt u maar aan een vrijwilliger die struikelt en zich bezeert terwijl hij een opdracht uitvoert. De lichamelijke letselschade (medische kosten, vergoeding voor blijvende invaliditeit en bij overlijden) wordt vergoed volgens de bedragen en de modaliteiten voorzien in de polis. Het voordeel van deze dekking is dat er tussenkomst is voor ongevallen, ongeacht of er een aansprakelijke is of niet. Op deze manier slagen wij er in om veel van de aangiftes onmiddellijk af te handelen.