Producten

Aansprakelijkheid

Als instelling bent u blootgesteld aan heel wat aansprakelijkheidsrisico’s. Bescherm uw instelling en alle personen die betrokken zijn bij de werking van uw instelling tegen schadeclaims van derden.

 

BA Uitbating

ba uitbating

De BA Uitbating is van cruciaal belang wanneer er in uw kerkfabriek, parochie, congregatie iets misloopt.

Volgende scenario’s zullen u niet volledig vreemd zijn:

  • Een kerkbezoeker bezeert zijn voet omdat er een tegel van de kerkvloer los ligt.
  • ...

Objectieve Aansprakelijkheid

objectieve aansprakelijkheid

Deze verplichte verzekering werd van kracht vanaf 1 maart 1992. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een derde schade lijdt ten gevolge van brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is (bv een kerk), hij de uitbater van deze inrichting steeds aansprakelijk kan stellen voor zijn geleden schade zonder dat hij in hoofde van deze uitbater een fout dient te bewijzen. We spreken daarom over “objectieve” of “foutloze” aansprakelijkheid.

BA Bestuurders

ba bestuurders

De bestuurders van een instelling kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden voor fouten die zij ten gevolge de uitoefening van hun bestuurdersmandaat hebben gemaakt. Deze fouten situeren zich voornamelijk in het financieel en administratief beheer van de instelling.