Religieuze Instellingen

DIENSTEN

Makelaar 24/7

IC Verzekeringen is uw verzekeringspartner en makelaar, 24/7. Wij kennen u en bewaken uw risico's.

Consultancy

U kan beroep doen op IC Verzekeringen voor al uw consultancy opdrachten rond verzekeringen.

Rent a broker

Dankzij onze rent a broker service kan u op ons beroep doen voor tijdelijke opdrachten waarbij u graag begeleiding krijgt van een professionele verzekeringspecialist.

Producten

Patrimonium

Uw patrimonium kan materiële schade oplopen, zowel door oorzaken eigen aan het gebruik als door oorzaken van buitenaf. Bescherm uw patrimonium voldoende en sluit één of meerdere van volgende verzekeringen af.

 

Aansprakelijkheid

Als instelling bent u blootgesteld aan heel wat aansprakelijkheidsrisico’s. Bescherm uw instelling en alle personen die betrokken zijn bij de werking van uw instelling tegen schadeclaims van derden.

 

Uw mensen

Uw mensen verdienen het om beschermd te worden. Medewerkers en vrijwilligers kunnen daarom het best optimaal verzekerd zijn.

Op de Baan

Binnen uw instelling wordt er gebruik gemaakt van diverse voertuigen. Heeft u deze voertuigen zelf aangekocht, dan bent u als eigenaar wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven.

Levensverzekeringen

De mogelijkheden van levensverzekeringen zijn oneindig. U staat er ongetwijfeld niet bij stil maar iedere volwassene wordt op een bepaald moment in z'n leven geconfronteerd met een levensverzekering.

ARTIKELS

Reparatie KB

01.07.2018

Op 18 april 2018 is het KB tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het v

De verplichtingen aangaande E-procurement

05.01.2018

Ingevolge een gewestelijke omzendbrief zijn vanaf 1 december 2017 de Brusselse overheidsdiensten en de autonome bestuursinstellingen verplicht om...

Belangrijke nieuwigheden in het gebruik van percelen

20.11.2017

De nieuwe wet overheidsopdrachten 2016 beoogt de verdere toegang van KMO's tot de overheidsopdrachtenmarkt te bevorderen.