Producten

Patrimonium

Uw patrimonium kan materiële schade oplopen, zowel door oorzaken eigen aan de exploitatie als door oorzaken van buitenaf. Een brand of een overstroming kan ook een impact hebben op de inkomsten van o.a. een WZC. Bescherm uw patrimonium voldoende en sluit één of meerdere van volgende verzekeringen af.

Alle Bouwplaats Risico's (ABR)

alle bouwplaats risico's ABR

Een bouwwerf creëert een complexe situatie waar veel verschillende partijen – bouwheer, (onder)aannemers, architecten, ingenieurs… - gelijktijdig aanwezig zijn en waarbij één of meerdere van hen samen schade kunnen veroorzaken aan de werf, de bestaande gebouwen of derden. Een verzekering Alle Bouwplaats Risico's (ABR) biedt hier de oplossing.

Alle Risico's Elektronica

alle risico's elektronica

Alle Risico's Elektronica is specifiek van toepassing op het elektronisch materiaal, het audiovisueel materiaal, alsook het informatica- en bureauticamateriaal, zowel vast als draagbaar.

In tegenstelling tot de Brandverzekering: gebouw en inhoud polis – elke waarborg wordt hierbij vernoemd – is deze verzekering van het type “Alle Risico’s Behalve”, die een ruimere dekking voorziet, ondermeer met inbegrip van diefstal.

Bedrijfsschade

Een brandverzekering vergoedt de materiële schade aan gebouwen en de inhoud ingevolge een aantal gevaren. De zuiver financiële gevolgen van een materiële schade worden gedekt onder de polis bedrijfsschade. In een instelling kunnen de inkomsten door diverse oorzaken dalen:

  • Een brand/ontploffing, storm, overstroming kan de onbruikbaarheid van meerdere kamers/bedden tot gevolg hebben...