Producten

Omnium Opdrachten

De verzekering "omnium opdrachten" verzekert de eigen wagen van een personeelslid waarmee hij/zij in opdracht rijdt. Ze geeft daarbij dekking zoals een volledige omniumverzekering waarin onder andere gewaarborgd zijn:

 • Schade aan het voertuig;
 • Brand;
 • Glasbreuk;
 • Diefstal;
 • Natuurkrachten en botsing met dieren.

De verzekering zal niet enkel tussenkomen voor personeelsleden.
Zo zal er ook automatisch dekking zijn voor vrijwilligers, mandatarissen en aangestelden.
IC Verzekeringen houdt rekening met uw specifieke noden en activiteiten.


Volgende activiteiten kunnen als dusdanig beschouwd worden als verzekerde verplaatsingen in opdracht :

 • Verplaatsingen van een personeelslid na de uren of tijdens het verlof om aan een werkvergadering deel te nemen die door het openbaar bestuur georganiseerd of toegelaten werd;
 • Bijwonen van vervolmakings- of bijscholingscursussen, enz.;
 • Verplaatsingen uitgevoerd door leden van het uitvoerende personeel voor rekening van het openbaar bestuur;
 • Uitvoeren van beroepstaken tijdens het verlof.

Eigen wagens zijn aldus verzekerd tot een bepaalde limiet ( bijv 35.000 euro).

Wie sluit de verzekering?

De werkgever sluit deze verzekering af en betaalt dus ook de premie.

Premies

IC Verzekeringen wil het u administratief zo eenvoudig mogelijk maken:

 • Wij werken niet op basis van nummerplaten; u weet immers niet op voorhand aan wie u de opdracht zal geven.
 • Er wordt een schatting gemaakt van het aantal kilometers dat in opdracht gereden wordt ( voorgaande jaren dienen als basis).
 • Op het einde van het verzekeringsjaar zal u gevraagd worden om het effectief aantal gereden kilometers door te geven. Op basis hiervan volgt dan een afrekening aan een vooraf bepaald tarief per kilometer.

Vrijstelling

Samen met u bekijken we welke oplossing het beste voldoet aan uw behoeften. Eén van de mogelijkheden is een vrijstelling van 5 % van het schadebedrag, met een minimum van 125 euro en een maximum van 250 euro.