Producten

Machinebreuk: bescherm uw toestellen

In elke voorziening/openbaar bestuur zijn er toestellen die kunnen beschadigd worden door andere gevaren dan die gedekt door de brandverzekering. Deze verzekering is dan ook complementair met de brandverzekering.

Liften, HVAC, … kunnen schade kunnen oplopen door ondermeer:

  • Vallen;
  • Stoten;
  • Botsen;
  • Indringen van een vreemd voorwerp;
  • Onhandigheid, onervarenheid of nalatigheid van een personeelslid of een derde.

Ook de vaste en mobiele technische uitrusting kan dergelijke schade oplopen.

Voorbeelden van schade

  • Een werknemer laat gereedschap vallen in een machine vallen waardoor deze blokkeert.
  • Een werknemer rijdt met een heftruck tegen een machine waardoor deze onbruikbaar wordt.
  • Tijdens snoeiwerken wordt door vallende takken schade aangericht aan het materieel.