Producten

Employee Benefits

Hoewel statutaire en contractuele ambtenaren vaak dezelfde taken verrichten, bent u door barema's gebonden en kan u beide niet op dezelfde manier vergoeden. Om het verschil in verloning te verkleinen, kan u voor uw contractuele medewerkers een aanvullend pensioen opbouwen door middel van een groepsverzekering.

De voordelen voor uw organisatie

 • Een grote troef bij de motivatie van uw contractuele medewerkers:
  • Ervaren en gemotiveerd personeel is van het grootste belang voor het goed functioneren van uw organisatie.
  • Werknemers zijn er zich steeds meer van bewust dat het bedrag van hun wettelijk pensioen ontoereikend zal zijn om hun levensstandaard te behouden. De noodzaak van een aanvullend pensioen wordt steeds duidelijker.
  • Uw medewerkers ontvangen een marktconform salarispakket met een extra pensioenkapitaal samen met bijzonder interessante aanvullende waarborgen.
 • Een groepsverzekering op maat van uw organisatie Niet alle medewerkers hebben dezelfde verantwoordelijkheid binnen uw organisatie. U kan verschillende categorieën werknemers bepalen en uw budget per categorie afstemmen. U houdt uw budget zelf onder controle en u bepaalt als werkgever exact wie wat krijgt.

De voordelen voor uw werknemers

 • De zekerheid van een aanvullend pensioen dankzij uw storting.
 • Mogelijkheid om als werknemer zelf stortingen te verrichten in de groepsverzekering met fiscale optimalisatie.
 • Groepsverzekering is een performant middel waarbij de gestorte premies aan bijzonder gunstige voorwaarden belegd worden.
 • Aanvullende waarborgen die de werknemer (en hun naasten) beschermen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden.
 • De mogelijkheid voor de werknemer om de waarborgen in zijn plan af te stemmen in functie van de persoonlijke prioriteiten en de familiale situatie.

IC Verzekeringen begeleidt u graag en met de nodige zorg voor de samenstelling en het beheer van een aangepast plan voor uw organisatie.