Producten

Cyberbescherming

 

Uw openbaar bestuur kan getroffen worden door een schending van vertrouwelijke informatie over werknemers, inwoners en leveranciers die voortkomt uit het verlies van computergegevens, schending van netwerkveiligheid en menselijke fouten. 

 

Voor openbare besturen

cyberbescherming

De cyberverzekering beschermt uw bestuur tegen de gevolgen van cyberrisico’s, dit is het financieel nadeel dat een verzekeringnemer oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen ingevolge moedwillig handelen, menselijke falen en technisch falen van eigen of externe IT-systemen. Deze verzekering voorziet volgende waarborgen...