Producten

Brandverzekering: gebouw en inhoud

De brandverzekering dekt de gebouwen en de inhoud in nieuwwaarde tegen een aantal gevaren en voorziet een vergoeding op basis van de toestand net voor de schade.

Basiswaarborgen:

 • Brand, bliksem, ontploffing, implosie, neerstorten van lucht- en ruimtevaartuigen;
 • Rook en roet;
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk;
 • Waterschade;
 • Inwerking van de elektriciteit;
 • Aanraking;
 • Glasbreuk;
 • Vandalisme, arbeidsconflicten en aanslagen;
 • Onroerende schade door diefstal of poging daartoe;
 • Natuurrampen;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw.

Voorbeelden van schade:

 • Een overstroming zet de kelders en het gelijkvloers onder water.
 • Een kortsluiting zorgt ervoor dat alle alarmsystemen niet meer werken.
 • Een waterschade vernietigt het computerlokaal.

Aandachtspunten:

 • Inhoud van personeel en derden;
 • Inhoud van bewoners in een WZC alsook de inhoud in sociale woningen;
 • Wedersamenstelling van archieven;
 • Kunstwerken, permanent en tijdelijk tentoongesteld of andere historisch waardevolle inhoud;
 • Geklasseerde gebouwen;
 • Woningen in eigendom, ter beschikking gestelde woningen, huurwoningen;
 • Bedrijfsschade voor WZC’s;
 • Waarden.