Producten

BA Mandatarissen

De mandatarissen van een openbaar bestuur kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden voor fouten die zij ten gevolge de uitoefening van hun mandaat hebben gemaakt. Deze fouten situeren zich voornamelijk in het financieel en administratief beheer van het betreffende openbaar bestuur.

De mandataris kan in die hoedanigheid aangesproken worden door een derde. Niet enkel de financiële gevolgen, maar ook de verdedigingskosten kunnen zo door de verzekeraar ten laste genomen worden.

Onderschrijft het openbaar bestuur deze waarborg niet, dan kan een mandataris verplicht worden de gevorderde schadevergoeding met eigen middelen te betalen.