Publieke Sector

DIENSTEN

Makelaar 24/7

IC Verzekeringen is uw verzekeringspartner en makelaar, 24/7. Wij kennen u en bewaken uw risico's.

Consultancy

U kan beroep doen op IC Verzekeringen voor al uw consultancy opdrachten rond verzekeringen.

Rent a broker

Dankzij onze rent a broker service kan u op ons beroep doen voor tijdelijke opdrachten waarbij u graag begeleiding krijgt van een professionele verzekeringspecialist.

Producten

Patrimonium

Uw patrimonium kan materiële schade oplopen, zowel door oorzaken eigen aan de exploitatie als door oorzaken van buitenaf. Een brand of een overstroming kan ook een impact hebben op de inkomsten van o.a. een WZC.

Aansprakelijkheid

Als openbaar bestuur (gemeente, OCMW, AGB... ) neemt u dagelijks diverse beslissingen en stelt u vele rechtshandelingen. Het spreekt voor zich dat u hierbij aansprakelijkheidsrisico’s loopt, welke aanleiding kunnen geven tot schadeclaims van derden.

Uw mensen

Uw mensen verdienen het om beschermd te worden. Medewerkers en vrijwilligers kunnen daarom het best optimaal verzekerd zijn.

Op de baan

U bent als openbaar bestuur eigenaar van een wagenpark.

Elk aangekocht voertuig dient wettelijk verplicht tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.

Cyberbescherming

 

Uw openbaar bestuur kan getroffen worden door een schending van vertrouwelijke informatie over werknemers, inwoners en leveranciers die voortkomt uit het verlies van computergegevens, schending van netwerkveiligheid en menselijke fouten. 

ARTIKELS

Reparatie KB

01.07.2018

Op 18 april 2018 is het KB tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het v

De verplichtingen aangaande E-procurement

05.01.2018

Ingevolge een gewestelijke omzendbrief zijn vanaf 1 december 2017 de Brusselse overheidsdiensten en de autonome bestuursinstellingen verplicht om...

Belangrijke nieuwigheden in het gebruik van percelen

20.11.2017

De nieuwe wet overheidsopdrachten 2016 beoogt de verdere toegang van KMO's tot de overheidsopdrachtenmarkt te bevorderen.