Ontkenning

Disclaimer
De informatie die deze site bevat is enkel om een leidraad te zijn voor bepaalde interesses.

Gezien de veranderende aard van wetten, regels en verordeningen en de inherente beperkingen van elektronische communicatie, kan deze site vertragingen, tekortkomingen of onnauwkeurigheden bevatten op het vlak van informatie.
Terwijl we elke poging hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat de informatie die IC verzekeringen bevat, afkomstig is van betrouwbare bronnen; is IC verzekeringen niet verantwoordelijk voor fouten of tekortkomingen, of voor het gebruik van de informatie weergegeven op IC verzekeringen.

Alle informatie op deze site is weergegeven zoals afgebeeld met geen garantie voor volledigheid, nauwkeurigheid of het gebruik ervan verkregen door de resultaten van IC verzekeringen en zonder garantie van enig soort, die uitdrukkelijk of impliciet vermeld is en deze niet beperkt tot eender welke prestatie, gebruik of geschiktheid voor eender welk doel.

In geen geval zal IC verzekeringen, zijn verwante vennootschappen, bedrijven of partners, vertegenwoordigers of werknemers verantwoordelijk worden gesteld voor enige beslissing of actie die gemaakt of ondernomen is in afhankelijkheid van de informatie die weergegeven is op IC verzekeringen; alsook niet voor enige consequenties, schade; zelfs niet voor schade waarvoor waarschuwingen zijn weergegeven.

Ook zal IC verzekeringen niet verantwoordelijk zijn voor bepaalde links verbonden via deze site met andere websites, onderhouden door anderen over wie IC verzekeringen geen controle uitoefent.

IC verzekeringen is niet verantwoordelijk voor de weergave, de nauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie in andere websites.

De foto's van het gebouw, gelegen Handelstraat 72 te 1040 Brussel zijn van de hand van fotograaf Marc Detiffe.


IC verzekeringen
E-mail: info@icci.insure