Producten

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de bouwstenen en de motor van iedere organisatie. Verschillende mensen staan wekelijks paraat om te helpen: leesmoeders, helpen bij het middageten, vervoeren van leerlingen naar het zwembad, opknappen van kleine klusjes…

Sinds 1 januari 2007 is iedere organisatie verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor haar vrijwilligers.  Volgens deze wet worden organisaties die met vrijwilligers werken immers aansprakelijk gesteld voor de schade die deze vrijwilligers veroorzaken.

Bijvoorbeeld:

  • Een vrijwilliger helpt bij het uitdelen van het middagmaal en morst hete soep op één van de leerlingen.
  • Een vrijwilliger helpt bij het schilderen van een muur, bij het verplaatsen van zijn ladder beschadigt hij een wagen die dichtbij geparkeerd staat.

Onze polis BA onderwijsinstellingen dekt alle activiteiten die in de ruime betekenis van het woord als vrijwilligersactiviteiten kunnen beschouwd worden.

Daarnaast voorzien we ook een luik ongevallenverzekering in onze veiligheispolis (zie hiervoor het gedeelte arbeidsongevallen - uitbreiding waarborg 4 veiligheidspolis). Een ongevallenverzekering komt tussen wanneer de vrijwilliger het slachtoffer wordt van een ongeval en daardoor een lichamelijk letsel oploopt. Denkt u maar aan een vrijwilliger die meehelpt om een dakgoot uit te kuisen maar van de ladder valt. De lichamelijke letselschade (medische kosten, vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid, blijvende invaliditeit en bij overlijden) wordt vergoed volgens het principe van de arbeidsongevallenverzekering. Het voordeel van deze dekking is dat er tussenkomst is voor ongevallen, ongeacht of er een aansprakelijke is of niet.