Producten

Voertuig

Als school gaat u soms over tot de aankoop van een bestelwagen, een autobus, een tractor of gelijk welk ander gemotoriseerd voertuig.

Als eigenaar bent u wettelijk verplicht om hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven.

Deze verzekering zal de schade vergoeden die uw voertuig toebrengt aan derden.

Het gaat niet alleen over de materiële schade of voertuigschade, maar ook over lichamelijke letselschade.

In het kader van de lichamelijke letselschade werd wettelijk beslist om de notie "objectieve aansprakelijkheid" in te voeren. Het gaat hier over artikel 29 bis die de situatie van zwakke weggebruikers regelt.

Anders dan de gewone aansprakelijkheidsregeling waar er telkens een fout, schade en oorzakelijk verband moet aangetoond worden, stelt men in het kader van artikel 29 bis dat een zwakke weggebruiker zich altijd kan richten tot de verzekeraar van het voertuig om een schadeloosstelling te krijgen. Er moet dus geen fout aangetoond worden. Denkt u maar aan de leerling die passagier is in de autobus. Stel dat deze autobus een ongeval veroorzaakt, dan kan het zijn dat er schade is aan een voertuig of eigendom van een derde en kan het ook zijn dat de leerling gekwetst raakt. Voor de schade aan het voertuig of de eigendom van de derde zal u beroep kunnen doen op de verplicht onderschreven aansprakelijkheidsverzekering. Voor de lichamelijke letselschade zal de passagier zich kunnen richten tot de verzekeraar van de autobus. De passagier zal recht hebben op een vergoeding, ongeacht of de bestuurder van de bus nu in fout is of niet. Het enige verschil zal zijn dat de bonus malus (voor zover er een bonus malus van toepassing is) enkel stijgt indien de bestuurder van het voertuig in fout is.

Afhankelijk van de bestemming, de waarde en de ouderdom van het voertuig kan de aansprakelijkheidsverzekering aangevuld worden met andere waarborgen:

  • de gedeeltelijke omnium;
  • de volledige omnium;
  • rechtsbijstandsverzekering;
  • bijstand.


Een gedeeltelijke omnium zal tussenkomst verlenen in geval van diefstal, brand, glasbreuk,natuurkrachten en aanrijding met dieren. In de meeste gevallen zal er geen sprake zijn van een vrijstelling.


Wenst u eveneens de eigen schade aan het voertuig te verzekeren, dan kan u een volledige omnium onderschrijven. De waarborg eigen schade komt tussen voor gedeeltelijke schade en het totaal verlies en dit op basis van de contractuele bepalingen.

IC Verzekeringen bekijkt samen met u welke vrijstelling het meest aangewezen is.