Producten

Uw Mensen

De medewerkers en de vrijwilligers van uw school moeten optimaal verzekerd zijn.

Arbeidsongevallen

arbeidsongeval

Verplichte verzekering arbeidsongevallen

Deze verzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die iemand tewerk stelt. Voor u als school betreft het hier al uw contractuelen zijnde de bedienden, arbeiders en onbezoldigde stagiairs. Als basis geldt de wet van 10 april 1971 die de arbeidsongevallen in de privé-sector regelt.

Reisverzekering

reisverzekering

Een reisverzekering wordt meer en meer onderschreven door de scholen.

Tijdens een reis zijn ongelukkige situaties mogelijk waarbij iedereen de hulp van een gespecialiseerde bijstandsverlener zal appreciëren:...

Vrijwilligers

vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de bouwstenen en de motor van iedere organisatie. Verschillende mensen staan wekelijks paraat om te helpen: leesmoeders, helpen bij het middageten, vervoeren van leerlingen naar het zwembad, opknappen van kleine klusjes...