Producten

Op de Baan

 

Tijdens het schoolgebeuren dient de mobiliteit verzekerd te zijn.

Heeft u een eigen voertuig aangekocht en gaat u hiermee op de openbare weg, dan bent u wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven.

Voor het uitvoeren van diverse opdrachten wordt echter ook beroep gedaan op voertuigen eigendom van anderen: uw eigen personeel gebruikt haar/zijn eigen voertuig om een opdracht uit te voeren. In dat laatste geval zal de eigenaar van het voertuig zelf beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering, maar het is van belang dat er ook dekking is voor de schade die het eigen voertuig kan oplopen tijdens één van deze opdrachten.

Voertuig

voertuig

Als school gaat u soms over tot de aankoop van een bestelwagen, een autobus, een tractor of gelijk welk ander gemotoriseerd voertuig.
Als eigenaar bent u wettelijk verplicht om hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven.
Deze verzekering zal de schade vergoeden die uw voertuig toebrengt aan derden.

Omnium Opdrachten

omnium opdrachten

In bepaalde situaties vraagt u aan uw personeel hun eigen voertuig te gebruiken om een opdracht uit te voeren. Denkt u maar aan het volgende:

  • U vraagt als school aan een leerkracht om een kind, dat zich onwel voelt, naar de dokter te voeren.
  • Een brief moet nog snel op de post en u vraagt aan het secretariaat om nog snel met de eigen wagen naar de post te rijden.