Producten

Omnium Opdrachten

In bepaalde situaties vraagt u aan uw personeel hun eigen voertuig te gebruiken om een opdracht uit te voeren. Denkt u maar aan het volgende:

 • U vraagt als school aan een leerkracht om een kind, dat zich onwel voelt, naar de dokter te voeren.
 • Een brief moet nog snel op de post en u vraagt aan het secretariaat om nog snel met de eigen wagen naar de post te rijden. 

Wat nu als dit personeelslid tijdens deze opdracht een ongeval heeft en daardoor ook schade heeft aan haar/zijn voertuig?

In deze situaties biedt de verzekering "omnium opdracht" een uitkomst.

Zij vergoedt de materiële schade aan de wagens van uw personeelsleden wanneer ze in uw opdracht rijden.

Wat dekt deze verzekering?

De polis “omnium opdrachten” verzekert de eigen wagen van een personeelslid waarmee hij/zij in opdracht rijdt van de school. Ze geeft daarbij dekking zoals een volledige omniumverzekering waarin onder andere zijn gewaarborgd:

 • Schade aan het voertuig;
 • Brand;
 • Glasbreuk;
 • Diefstal;
 • Natuurkrachten en botsing met dieren.

De verzekering zal niet enkel tussenkomen voor personeelsleden. Zo zal er ook automatisch dekking zijn voor vrijwilligers, leden van de raad van bestuur, stagiairs enz.

IC Verzekeringen houdt rekening met uw specifieke noden en activiteiten.

Volgende activiteiten kunnen als dusdanig beschouwd worden als verzekerde verplaatsingen in opdracht :

 • Verplaatsingen van een personeelslid na de uren of tijdens het verlof om aan een werkvergadering deel te nemen die door de school georganiseerd of toegelaten werd;
 • Vervoer van personen naar de dokter of het ziekenhuis of naar huis als gevolg van een ongeval of ziekte;
 • Gaan halen of kopen van materieel dat nuttig is voor de school;
 • Bijwonen van vervolmakings- of bijscholingscursussen, enz.;
 • Verplaatsingen door de stagemeesters om de leerlingen-stagiairs te begeleiden;
 • Verplaatsingen door de stagiairs tijdens hun stage;
 • Op bezoek sturen van een personeelslid naar een zieke leerling of collega;
 • Vervoer door een personeelslid of vrijwilliger van leerlingen/bewoners naar het zwembad of elders;
 • Verplaatsingen uitgevoerd door leden van het uitvoerende personeel voor rekening van de instelling;
 • Uitvoeren van beroepstaken tijdens het verlof;
 • Verplaatsingen in het kader van een wachtdienst.

De persoonlijke voertuigen van de hiervoren genoemde verzekerden zijn aldus verzekerd tot 35.000 euro exclusief BTW.

Wie sluit de verzekering?

De werkgever sluit deze verzekering af en betaalt dus ook de premie.

Premies

IC Verzekeringen wil het u administratief zo eenvoudig mogelijk maken:

 • Wij werken bewust niet met een voorschotpremie waarbij er dan een afrekening volgt op basis van het aantal gereden kilometers.
 • Wij werken ook niet op basis van nummerplaten, u weet immers niet op voorhand aan wie u de opdracht zal geven.

Bij ons weet u dus direct bij onderschrijving wie verzekerd is, welke bedragen er verzekerd zijn en welke definitieve premie u zal betalen.

Vrijstelling

Voor de waarborgen brand, diefstal, natuurkrachten of botsing met dieren is er geen vrijstelling van toepassing.

Heeft u een glasbreuk dan betaalt u evenmin een vrijstelling wanneer de vervanging of herstelling gebeurt bij Carglass.

Heeft het betrokken voertuig eigen schade, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 1. De wagen wordt hersteld bij een erkend hersteller: er geldt geen vrijstelling, alles wordt terugbetaald;
 2. De wagen wordt niet hersteld bij een erkend hersteller: er wordt in dit geval een vrijstelling van 250 euro toegepast;
 3. Tot slot zijn er enkele situaties waarbij de vrijstelling op 500 euro wordt gebracht.

   Het betreft:

  • Een ongeval zonder betrokken derde partij;
  • Een bestuurder die voor de 2de keer binnen hetzelfde jaar een ongeval heeft;
  • Een bestuurder van minder dan 23 jaar;
  • Een bestuurder die rijdt met een voertuig van minder dan 2 jaren oud zonder eigen omniumverzekering.

Extra’s:

Als school geeft u ook soms de opdracht om zwaardere stukken te vervoeren. Denkt u maar aan de leerkracht die met eigen wagen en eigen aanhangwagen meubilair verhuist naar een vestiging van uw school. IC Verzekeringen zorgt er voor dat in de polis niet alleen personenwagens maar automatisch ook bestelwagens, aanhangwagens en motorfietsen verzekerd zijn.

Niet elk personeelslid komt "gemotoriseerd" naar school, meer en meer maakt men gebruik van de fiets (al dan niet elektrisch). IC Verzekeringen voorziet de mogelijkheid, om tegen betaling van een meerpremie, ook een fietsenpark te verzekeren.

Bij een auto-ongeval tijdens een dienstopdracht kan u schade toebrengen aan derden. Zo kan uw bonus/malus stijgen. IC verzekeringen voorziet een extra terugbetaling van 80 euro ter compensatie van deze stijging.