Diensten

Digitale tools

IC Verzekeringen gelooft in digitale tools voor de aanpak van de administratieve kant van verzekeringen. Op onze website kan u in alle veiligheid uw polissen consulteren, schade aangeven, eenvoudige aanpassingen doorvoeren die belangrijk zijn voor uw instelling en documenten downloaden. En dit alles zonder bijkomende kosten.

Masteraccount

Wij bieden elke klant een systeem van "masteraccount" aan: één persoon (de masteraccounthouder) heeft toegang tot alle gegevens en toepassingsmogelijkheden. De masteraccounthouder kan zo beslissen welke personeelsleden (de gebruikers) ook toegang krijgen tot het globale of slechts een deel van het verzekeringsdossier. Op deze manier kan u gemakkelijk uw interne privacyregels naleven (beperkt aantal gebruikers hebben toegang tot personeelsgebonden informatie).

Polisbeheer

Afhankelijk van de autorisatie die door de masteraccounthouder wordt toegekend, krijgt elke gebruiker een overzicht van alle polissen die voor hem of haar actief zijn. Via de toepassing “contacteer ons” kan elke gebruiker rechtstreeks aan IC Verzekeringen vragen stellen met betrekking tot het beheer van de polis. Deze vragen worden automatisch ingelast in het werkschema van het aangeduide serviceteam dat de vragen intern verwerkt en de gebruiker antwoordt.

Aangifte schade

Elke gebruiker kan alle schadegevallen online aangeven. Alle relevante en noodzakelijke informatie wordt automatisch opgenomen:

 • datum en uur schadegeval;
 • gegevens schadelijder;
 • plaats schade;
 • omschrijving van wat er gebeurd is en van de omvang van de schade;
 • naam van de contactpersoon voor de verdere afhandeling van het schadegeval;
 • diverse documenten waaronder medische attesten;
 • bestekken, foto’s e.d.m. 

Het opvragen van deze gegevens verloopt op een gestructureerde manier waarbij de gestelde vragen afhankelijk zijn van het type schadegeval. Zo wordt op een nauwkeurige manier een schadedossier samengesteld. De gebruiker krijgt na het verzenden van alle gegevens een e-mail met de schadefiche die o.a. volgende gegevens bevat:

 • dossiernummer IC Verzekeringen;
 • vragen die bij de online aangifte gesteld werden;
 • antwoorden die door de klant gegeven werden;
 • een antwoord van IC Verzekeringen met vermelding van de volgende stap in het schadebeheer (bv. opsomming van documenten die u nog moet bezorgen).

Uiteraard kan u ook telefonisch contact opnemen.

Schadebeheer

De gebruiker kan per ligging en per kalenderjaar een overzicht van de aangegeven schadegevallen en de individuele schadefiches van elk schadegeval raadplegen. Er kunnen altijd bijkomende stukken opgeladen worden. Deze worden automatisch aan het juiste schadedossier toegewezen en aansluitend door de betreffende beheerder verwerkt.