Producten

Cyberbescherming

 

Uw onderwijsinstelling kan getroffen worden door een schending van vertrouwelijke informatie over leerkrachten, leerlingen en leveranciers die voortkomt uit het verlies van computergegevens, schending van netwerkveiligheid en menselijke fouten. 

Instellingen

cyberbescherming

De cyberverzekering beschermt instellingen tegen de gevolgen van cyberrisico's: dit is het financieel nadeel dat een verzekerde oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen ingevolge moedwillig handelen, menselijke falen en technisch falen van eigen of externe IT-systemen. Deze verzekering voorziet volgende waarborgen...