Producten

Brandverzekering: gebouw en inhoud

De brandverzekering dekt de gebouwen en de inhoud in nieuwwaarde tegen een aantal verzekerde gevaren en voorziet een vergoeding op basis van de toestand net voor de schade.

Basiswaarborgen:

 • Brand, bliksem, ontploffing, implosie, neerstorten van lucht- en ruimtevaartuigen;
 • Rook en roet;
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk;
 • Waterschade;
 • Inwerking van de elektriciteit;
 • Aanraking;
 • Glasbreuk;
 • Vandalisme, arbeidsconflicten en aanslagen;
 • Onroerende schade door diefstal of poging daartoe;
 • Natuurrampen;
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw.

Voorbeelden van schade:

 • Een overstroming zet de kelders en het gelijkvloers onder water.
 • Ten gevolge van een kortsluiting zijn alle alarmsystemen uitgeschakeld en desgevallend beschadigd.
 • Een waterschade vernietigt het computerlokaal.

Aandachtspunten:

 • Inhoud eigendom van leerlingen en leerkrachten;
 • Schade aan etenswaren door temperatuurswijzigingen;
 • Afstand van verhaal ten voordele van gasten en bezoekers, gebruikers van de gebouwen;
 • Vergoeding in restauratiewaarde voor die gebouwen of delen ervan die als monument geklasseerd zijn.