Producten

BA onderwijsinstellingen

IC verzekeringen vindt het noodzakelijk dat de BA onderwijsinstellingen door elke onderwijsinstelling wordt onderschreven. Er kan immers binnen de uitbating van de school al iets mislopen.

Volgende scenario’s zullen u niet volledig vreemd zijn:

  • Een leerling bezeert zijn voet omdat er een tegel op de speelplaats los ligt.
  • Een leerkracht morst verf op de kledij van de leerling tijdens de les plastische opvoeding.
  • Een leerling krijgt tijdens de turnles een bal in het aangezicht waardoor de bril die ze op dat moment draagt, stuk is.

De verzekering BA Uitbating of BA onderwijsinstellingen vergoedt de schade die derden oplopen.  Het gaat meer bepaald om lichamelijke en materiële schade, alsook immateriële gevolgschade. De verzekering komt tussen voor alle schoolse en buitenschoolse activiteiten waarop de school toezicht houdt, zowel binnen als buiten de muren van de school. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bijwonen van de lessen, speeltijden, beoefening van sporten die algemeen in scholen worden toegelaten maar eveneens om schooluitstappen, sneeuwklassen, bosklassen, deelname aan toneeluitvoeringen, muziekuitvoeringen, filmvertoningen of sportieve activiteiten.

Naast het aansprakelijkheidsluik bevat deze polis ook een waarborg ongevallenverzekering voor de leerlingen.

Een ongevallenverzekering komt tussen wanneer de verzekerde persoon het slachtoffer wordt van een ongeval en daardoor een lichamelijk letsel oploopt. Denkt u maar aan een leerling die valt op de speelplaats of zich bezeert tijdens de les lichamelijke opvoeding.  De lichamelijke letselschade (medische kosten, vergoeding voor blijvende invaliditeit en bij overlijden) wordt vergoed volgens de bedragen en modaliteiten voorzien in de polis. Het voordeel van deze waarborg is dat er tussenkomst is voor ongevallen, ongeacht of er een aansprakelijke is of niet. Op deze manier slagen wij er in om 98% van de aangiftes onmiddellijk af te handelen.