Producten

BA Bestuurders

De bestuurders van een vzw inrichtende macht kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden voor fouten die zij ten gevolge de uitoefening van hun bestuurdersmandaat hebben gemaakt. Deze fouten situeren zich voornamelijk in het financieel en administratief beheer van de vzw.


De bestuurder kan in die hoedanigheid aangesproken worden door een derde of door de eigen vzw voor zover de betreffende fout schade veroorzaakt heeft. Niet enkel de financiële gevolgen, maar ook de verdedigingskosten kunnen zo door de verzekeraar ten laste genomen worden.

Onderschrijft u deze polis niet, dan kan een bestuurder verplicht zijn die kosten met eigen middelen te betalen.

Wij zien er op toe dat de waarborgen zo ruim mogelijk zijn. Wordt u als VZW aangesproken door een derde voor de fouten van één van uw bestuurders? Ook dan zal de polis zijn uitwerking kennen, vermits de notie “verzekerden” zo ruim mogelijk voorzien wordt.

Naast de bestuurdersaansprakelijkheid is er ook een luik beroepsaansprakelijkheid in de polis voorzien. Hierbij wordt tussenkomst verleend voor de financiële schade die uw administratief personeel veroorzaakt bij derden en waarvoor u anders zelf zou moeten instaan. Denkt u maar aan het teveel aantal ingerichte lesuren omdat er bij de telling van het aantal leerlingen een fout werd gemaakt. U zal in dat geval een deel van uw subsidie moeten terugbetalen aan Agodi.