Onderwijs

DIENSTEN

Makelaar 24/7

IC Verzekeringen is uw verzekeringspartner en makelaar 24/7. Wij kennen u en bewaken uw risico's.

Consultancy

U kan beroep doen op IC Verzekeringen voor al uw consultancy opdrachten rond verzekeringen.

Rent a Broker

 

U kan op ons beroep doen voor tijdelijke opdrachten waarbij u graag begeleiding krijgt van een professionele verzekeringspecialist. 

Producten

Patrimonium

Het patrimonium van uw onderwijsinstelling kan schade oplopen, zowel door oorzaken eigen aan de exploitatie als door oorzaken die van buitenaf komen.

Bescherm uw patrimonium voldoende en sluit één of meerdere van volgende verzekeringen af.

Aansprakelijkheid

 

Als onderwijsinstelling bent u blootgesteld aan heel wat aansprakelijkheidsrisico’s. Bescherm uw VZW en alle personen die betrokken zijn in dit schoolgebeuren tegen schadeclaims van derden.

Uw Mensen

De medewerkers en de vrijwilligers van uw school moeten optimaal verzekerd zijn.

Op de Baan

 

Tijdens het schoolgebeuren dient de mobiliteit verzekerd te zijn.

Cyberbescherming

 

Uw onderwijsinstelling kan getroffen worden door een schending van vertrouwelijke informatie over leerkrachten, leerlingen en leveranciers die voortkomt uit het verlies van computergegevens, schending van netwerkveiligheid en menselijke fouten. 

Levensverzekeringen

De mogelijkheden van levensverzekeringen zijn oneindig. U staat er ongetwijfeld niet bij stil maar iedere volwassene wordt op een bepaald moment in z'n leven geconfronteerd met een levensverzekering.

ARTIKELS

Reparatie KB

01.07.2018

Op 18 april 2018 is het KB tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het v

De verplichtingen aangaande E-procurement

05.01.2018

Ingevolge een gewestelijke omzendbrief zijn vanaf 1 december 2017 de Brusselse overheidsdiensten en de autonome bestuursinstellingen verplicht om...

Belangrijke nieuwigheden in het gebruik van percelen

20.11.2017

De nieuwe wet overheidsopdrachten 2016 beoogt de verdere toegang van KMO's tot de overheidsopdrachtenmarkt te bevorderen.