Producten

Voor de onderneming

De cyberverzekering beschermt uw onderneming tegen de gevolgen van cyberrisico’s, dit is het financieel nadeel dat een verzekerde oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen ingevolge moedwillig handelen, menselijke falen en technisch falen van eigen of externe IT-systemen. Deze verzekering voorziet volgende waarborgen:

 • Verlies en herstel van data;
 • Bedrijfsonderbreking;
 • Administratieve boetes;
 • Privacy aansprakelijkheid;
 • Public relations;
 • Crisismanagement en crisiscommunicatie;
 • Notificatiekosten;
 • Aansprakelijkheid netwerkbeveiliging;
 • Media-aansprakelijkheid;
 • Cyberafpersing;
 • Cyber diefstal. 

Voorbeelden van schade:

 • Een hacker blokkeert het IT-systeem waardoor de dienst facturatie niet kan werken;
 • Een malware legt de online verkopen stil;
 • Een virus wijzigt de programmatie van een produktiemachine.  

 

Vanaf 25/05/2018 verzwaren ook de sancties bij niet-naleving van de veiligheidsverplichtingen. Vanaf voormelde datum kan de lokale privacycommissie ook administratieve boetes opleggen indien u een gegevenslek niet meldt of dat vergeet te doen. Deze boetes kunnen 2%-4% van het jaarlijks omzetcijfer bedragen.