Producten

Voertuig

Koopt u als onderneming zelf een gemotoriseerd voertuig aan, dan bent u wettelijk verplicht hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten wanneer u zich me dit voertuig op de openbare weg begeeft.

De aansprakelijkheidsverzekering is hoofdzakelijk wettelijk geregeld en komt tussen voor de schade die toegebracht wordt aan derden. Zowel de materiële als de lichamelijke letselschade aan derden wordt aldus gewaarborgd.

Diezelfde dekking bevat eveneens een luik " objectieve" of "foutloze" aansprakelijkheid. Het gaat meer bepaald over schade die zwakke weggebruikers kunnen oplopen.

Onder zwakke weggebruikers verstaan we passagiers van een voertuig, voetgangers, fietsers, kortom elkeen die zelf niet achter het stuur van een gemotoriseerd voertuig zit. Deze zwakke weggebruiker hebben in het kader van artikel 29 bis altijd recht op een vergoeding voor hun lichamelijke en materiële schade. Het betreft een "foutloze" aansprakelijkheid, dus er dient geen fout aangetoond te worden. De bonus-malus van het betrokken voertuig zal enkel stijgen wanneer de bestuurder in fout gesteld wordt.

Afhankelijk van de bestemming, de waarde en de ouderdom van het voertuig kan de aansprakelijkheidsverzekering aangevuld worden met andere waarborgen:

  • Gedeeltelijke omnium;
  • Volledige omnium;
  • Rechtsbijstandsverzekering;
  • Bijstand.

Een gedeeltelijke omnium zal tussenkomst verlenen in geval van diefstal, brand, glasbreuk,natuurkrachten en aanrijding met dieren. In de meeste gevallen zal er geen sprake zijn van een vrijstelling.

Wenst u eveneens de eigen schade aan het voertuig te verzekeren, dan kan u een volledige omnium onderschrijven. Deze waarborg komt tussen voor gedeeltelijke schade en totaal verlies en dit op basis van de contractuele bepalingen.

IC Verzekeringen bekijkt samen met u welke vrijstelling het meest aangewezen is.