Diensten

Preventie

Samen met u uw risico’s in kaart brengen en de preventie ervan beheren, dat is onze grootste zorg. 

Welke incidenten kan u gemakkelijk vermijden? Waaraan moet u aandacht besteden wanneer u:

  • Een nieuwe bestuurder in uw raad van bestuur opneemt?
  • Met vrijwilligers werkt?
  • Een nieuwbouw gaat realiseren?
  • Verhuist?
  • Een aanpassing doorvoert aan uw informaticasysteem?
  • Eén of meerdere ruimtes van uw voorziening buiten gebruik stelt?