Producten

Op de Baan

 

Binnen uw onderneming wordt er gebruik gemaakt van voertuigen. 

Als eigenaar van deze voertuigen bent u wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven.

 Indien uw werknemers gebruik maken van hun eigen voertuig om voor uw onderneming diverse opdrachten uit te voeren dan kunnen wij u een waarborg "omnium opdrachten" aanbevelen. In dit geval dient de eigenaar van het voertuig nog steeds zelf een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven maar kan de verzekering" omnium opdrachten" tussenkomst verlenen wanneer het eigen voertuig  schade oploopt tijdens het uitvoeren van een opdracht.

 

Voertuig

voertuig

Koopt u als onderneming zelf een gemotoriseerd voertuig aan, dan bent u wettelijk verplicht hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten wanneer u zich me dit voertuig op de openbare weg begeeft.

De aansprakelijkheidsverzekering is hoofdzakelijk wettelijk geregeld en komt tussen voor de schade die toegebracht wordt aan derden. Zowel de materiële als de lichamelijke letselschade aan derden wordt aldus gewaarborgd.

Omnium Opdrachten

omnium opdrachten

In bepaalde situaties vraagt u aan uw personeel hun eigen voertuig te gebruiken om een opdracht uit te voeren. Denkt u maar aan het volgende:

  • U vraagt aan een mederwerker om een collega, die zich onwel voelt, naar de dokter te voeren.
  • Een brief moet nog snel op de post en u vraagt aan het secretariaat om nog snel met de eigen wagen naar de post te rijden...