Producten

Cyberbescherming

Uw onderneming kan getroffen worden door een schending van vertrouwelijke informatie over werknemers, klanten en leveranciers die voortkomt uit het verlies van computergegevens, schending van netwerkveiligheid en menselijke fouten. Een goede cyberbescherming is daarom erg belangrijk

Voor de onderneming

cyberbescherming

De cyberverzekering beschermt uw onderneming tegen de gevolgen van cyberrisico’s, dit is het financieel nadeel dat een verzekerde oploopt door of via computer- en/of ICT-systemen ingevolge moedwillig handelen, menselijke falen en technisch falen van eigen of externe IT-systemen. Deze verzekering voorziet volgende waarborgen...