Producten

Brandverzekering: gebouw en inhoud

De brandverzekering dekt de gebouwen en de inhoud in nieuwwaarde tegen een aantal gevaren en voorziet een vergoeding op basis van de toestand net voor de schade. De ervaring leert dat ondernemingen zowel eenvoudige als speciale risico’s kunnen zijn. Voor de speciale risico's is enkel de eerste waarborg (Brand, bliksem, ontploffing, implosie, neerstorten van lucht- en ruimtevaartuigen) standaard verworven,voor de overige waarborgen is maatwerk noodzakelijk.

Te verzekeren waarborgen:

 • Brand, bliksem, ontploffing, implosie, neerstorten van lucht- en ruimtevaartuigen;
 • Rook en roet;
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk;
 • Waterschade;
 • Inwerking van de elektriciteit;
 • Aanraking;
 • Glasbreuk;
 • Vandalisme, arbeidsconflicten en aanslagen;
 • Onroerende schade door diefstal of poging daartoe;
 • Natuurrampen. 

Voorbeelden van schade:

 • Een overstroming zet de kelders en het gelijkvloers onder water.
 • Ten gevolge van een kortsluiting zijn alle alarmsystemen uitgeschakeld en desgevallend beschadigd.
 • Een brand verwoest de productiehal.

Aandachtspunten:

 • Bezoek ter plaatse met aandacht voor ondermeer housekeeping en preventie/beveiliging.
 • Waterschade voor koopwaar op de grond.
 • Storm en hagel voor gebouwen in lichte materialen of open constructies.
 • Schade aan koopwaar/voedingswaren door temperatuursschommelingen.
 • Goederen/koopwaar eigendom van derden in de gebouwen.